Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

COPPHA SÀN, COPPHA THEP- COPPHA GIÀN GIÁO PHOENIX

GIÀN GIÁO PHƯỢNG HOÀNG nhà cung cấp hàng đầu uy tín các thiết bị xây dựng: giàn giáo, giáo xây dựng, coppha, cây chống thép, cột chống, phụ kiện giàn giáo, phụ kiện chống sàn...

Coppha sàn -  Giàn giáo Phượng Hoàng

Thông số


Coppha thép - coppha tôn (1ly)
Quy cách chuẩn: 500 x 1000 - 1000 x 1000
Làm theo quy cách yêu cầu của Quý Khách hàng


Coppha phủ phim - Ván phủ phim
Quy cách : 1220 x 2440 x 18
Gỗ cứng - gỗ dương
Có thể cắt thành nhiều tấm nhỏ tùy theo diện tích sàn