Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

KÍCH TĂNG, KÍCH TĂNG Ø34 - Ø32, KÍCH TĂNG ĐẶC RỖNG.

Sản phẩm kích tăng PHOENIX - Phụ kiện giàn giáo bao gồm các chủng loại


- Kích tăng u rỗng - kích đầu ống giáo: sơn chống rỉ, ren cán - ren tiện
- Kích tăng u đặc  - kích đầu ống giáo: sơn chống rỉ, ren cán - ren tiện



- Kích tăng bằng   - kích chân giàn giáo : sơn chống rỉ, ren cán - ren tiện
- Kích tăng bằng   - kích chân giàn giáo : sơn chống rỉ, ren cán - ren tiện

-> Sử dụng: sử dụng làm phụ kiện giàn giáo, phụ kiện chống sàn.

Kích tăng, chân kích Giàn giáo Phoenix luôn đảm bảo chất lượng, tải trọng cao, an toàn thi công. Sản phẩm được kiểm định chất lượng bởi Tổ chức có uy tín trên thị trường QUATEST 3.

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP!