Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

CHÉO GIÀN GIÁO, CHÉO DÀN GIÁO 1,4ly - 1,2ly, CHÉO CHỐNG GÃY.

Chéo giàn giáo được dập thêm bộ phận chống gãy tăng độ an toàn cho sản phẩm.

Chéo giàn giáo Phoenix bao gồm các kích cỡ:

- Chéo 1,96m (1,2 - 1,4ly) được sử dụng cho khung giàn giáo 1,7m và 1,53m. 
 - Chéo 1,71m (1,2 - 1,4ly) được sử dụng cho khung giàn giáo 1,2m và 0,9m.

Các chủng loại chéo dàn giáo: sơn dầu, sơn tĩnh điện, nhúng kẽm