Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

GIÀN GIÁO CHỮ A - GIÀN GIÁO CHỐNG ĐỠ

Giàn giáo chữ A - Giàn giáo pal
Hệ giàn giáo được dựng theo kiểu tam giác hoặc tứ giác được bởi các khung tam giác và chân kích tăng, các phụ kiện khác.

Thông số:
- Chiều cao: 1.5m, 1.0m, 0.75m.
- Độ rộng: Ø49 - Ø60.
- Độ dày: 2ly

QUY ƯỚC SỐ LƯỢNG MỘT BỘ GIÀN GIÁO 

Quy cách
Số lượng
Khung 1500 mm
320
Khung 1000 mm
80
Khung 750 mm
80
Kích chân
80
Kích ngược
80
Giằng ngang
80
Giằng chéo
140
Ống nối
400
Chốt giữ
800