Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

THANG GIÀN GIÁO, CẦU THANG GIÀN GIÁO 1,7m, CẦU THANG LEO

Cầu thang giàn giáo được thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng bắc chéo vào 2 khung giàn giáo với nhau.

Thang giàn giáo (40 x 80) an toàn sử dụng khi di chuyển lên cao.