Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

GIÀN GIÁO NÊM HỆ CHỐNG ĐÀ DẦM, CHỐNG ĐÀ VIETFORM

Cây chống đà giàn giáo nêm được sử dụng để chống đà giữa các ô sàn, cho khả năng linh hoạt cao thích hợp với nhiều kích thước sàn giúp giảm lượng cây chống tăng sử dụng chống đà.

Cây chống đà Vietform được sản xuất bằng ống thép Ø42 dày 2,0mm chiều dài 1,2m.

Thông số 

Hình ảnh thực tế